SSL

SSL (Secure Sockets Layer) je protokol, ktorý sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu medzi serverom s webovou prezentáciou a prehliadačom (používateľom) pomocou HTTPS, t.j. zabezpečenou verziou protokolu HTTP. Po vytvorení SSL spojenia je komunikácia medzi serverom a klientom šifrovaná a teda zabezpečená.
Adresy stránok zabezpečených pomocou SSL začínajú: „https: //“. Prehliadač zabezpečené stránky označuje ikonkou zámku v stavovej lište. Moderné prehliadače zobrazujú ikonku zámku tiež v riadku adresy, prípadne ju podfarbujú rôznymi farbami podľa miery bezpečnosti.

Prečo by sa mal SSL používať?
SSL je protokol, ktorý zabezpečuje šifrovanie prenášaných dát a autentizáciu servera pomocou digitálnych certifikátov. Mal by ho používať každý, kto zhromažďuje prostredníctvom webových stránok dôverné údaje z formulárov alebo ponúka možnosť prihlásenia na svoje stránky pomocou hesla.
 Pri použití SSL certifikátu dávaš návštevníkom svojich stránok istotu, že server, s ktorým komunikujú, patrí skutočne tebe. Môžu ti teda bez obáv zveriť svoje osobné alebo obchodné údaje a nemusia sa báť, že budú podvodne zneužité treťou stranou.

Certifikačná autorita
Jednou z najznámejších a najuznávanejších certifikačných autorít na svete a zároveň jeden z priekopníkov digitálnych certifikátov je THAWTE.
 Získaním certifikátu THAWTE máš istotu, že tvoji klienti pri prístupe na tvoje zabezpečené stránky z rôznych prehliadačov nebudú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o "nedôveryhodnosti" certifikátu, ktoré sa zobrazuje prevažne pri certifikátoch neznámych autorít.
Ďalšie certifikačné autority: Symantec, GeoTrust, RapidSSL,...

Inštalácia certifikátu
O certifikát je potrebné požiadať certifikačnú autoritu vyplnením žiadosti (formulára) na ich stránkach. Po vykonaní objednávky certifikátu bude daná spoločnosť podľa typu certifikátu overovať správnosť uvedených informácií ako: e-mail, názov organizácie, kontaktné údaje, autorizačnú osobu, atď. Hneď ako je certifikát zo strany certifikačnej autority overený, je vygenerovaný a zaslaný na uvedený kontaktný email. Certifikát sa inštaluje na server, na ktorom je umiestnená doména a kde bol vygenerovaný verejný kľúč. Inštaláciu certifikátu uskutočňuje administrátor servera alebo poskytovateľ webhostingu. Inštalácia je podľa použitého operačného systému a certifikátu odlišná.

Platnosť certifikátu
Platnosť certifikátu sa zadáva pri jeho objednaní podľa použitého typu. Obdobie platnosti certifikátov môže byť od 1 do 5 rokov. Podrobnosti o platnosti certifikátu sa dajú zobraziť v podrobnostiach každého z nich. Obnova certifikátu (po vypršaní platnosti) je možná len z pôvodného certifikátu. Nemožno meniť skôr zadané údaje a o obnovu sa musí požiadať ešte v čase platnosti pôvodného certifikátu, inak je nutné požiadať o vystavenie nového certifikátu.

 

Zanechajte nám spätnú väzbu na túto stránku manuálu.

Pomohla vám táto stránka manuálu?

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu.

To nás mrzí. Ako ju môžeme zlepšiť?


Copyright 2013 - 2018 © help.atomer.com